HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Miyazaki (Miyazaki)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 33° 25° 10% Có Mây 34° 26° 30%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 25° 10% 34° 26° 30%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 33° 25° 10%
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 34° 26° 30%
13 Aug (Thứ 7) 200 Có Mây 35° 28° 20%
14 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 32° 26° 50%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 33° 27° 40%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 32° 27° 40%
17 Aug (Thứ 4) 200 Có Mây 32° 27° 40%
18 Aug (Thứ 5) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 30° 26° 80%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 31° 27° 50%
20 Aug (Thứ 7) 100 Trời Nắng 31° 24° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Miyazaki

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages