HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Oita (Oita)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 34° 26° 10% Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 31° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
34° 26° 10% 31° 26° 50%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 34° 26° 10%
12 Aug (Thứ 6) 203 Có Mây, Thỉnh Thoảng Có Mưa 31° 26° 50%
13 Aug (Thứ 7) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 35° 27° 40%
14 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 34° 26° 40%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 34° 28° 40%
16 Aug (Thứ 3) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 28° 80%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 31° 26° 90%
18 Aug (Thứ 5) 300 Mưa 29° 26° 90%
19 Aug (Thứ 6) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 31° 26° 60%
20 Aug (Thứ 7) 100 Trời Nắng 31° 25° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Oita

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages