HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Takamatsu (Kagawa)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 35° 27° 10% Có Mây 35° 26° 10%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
35° 27° 10% 35° 26° 10%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 201 Có Mây, Thỉnh Thoảng Trời Nắng 35° 27° 10%
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 35° 26° 10%
13 Aug (Thứ 7) 200 Có Mây 35° 28° 20%
14 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 32° 26° 40%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 34° 26° 50%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 35° 27° 40%
17 Aug (Thứ 4) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 32° 27° 70%
18 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 31° 25° 80%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 31° 25° 50%
20 Aug (Thứ 7) 200 Có Mây 33° 26° 50%

Xu hướng Hàng tháng

Takamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages