HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Takamatsu (Kagawa)

26 Sep (Thứ 2) Cao Thấp Lượng mưa 27 Sep (Thứ 3) Cao Thấp Lượng mưa
Trời Nắng 28° 19° 20% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 26° 21° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
28° 19° 20% 26° 21° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
26 Sep (Thứ 2) 100 Trời Nắng 28° 19° 20%
27 Sep (Thứ 3) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 26° 21° 70%
28 Sep (Thứ 4) 200 Có Mây 25° 22° 20%
29 Sep (Thứ 5) 200 Có Mây 26° 22° 40%
30 Sep (Thứ 6) 100 Trời Nắng 27° 21° 20%
1 Oct (Thứ 7) 100 Trời Nắng 27° 20° 20%
2 Oct (Chủ nhật) 100 Trời Nắng 28° 22° 20%
3 Oct (Thứ 2) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 29° 23° 60%
4 Oct (Thứ 3) 300 Mưa 28° 24° 80%
5 Oct (Thứ 4) 200 Có Mây 27° 24° 50%

Xu hướng Hàng tháng

Takamatsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages