HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Tokushima (Tokushima)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 33° 26° 10% Trời Nắng, Sau Đó Mưa 33° 27° 60%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 26° 10% 33° 27° 60%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 33° 26° 10%
12 Aug (Thứ 6) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 33° 27° 60%
13 Aug (Thứ 7) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 34° 26° 30%
14 Aug (Chủ nhật) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 26° 70%
15 Aug (Thứ 2) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 33° 27° 70%
16 Aug (Thứ 3) 300 Mưa 33° 27° 70%
17 Aug (Thứ 4) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 32° 26° 60%
18 Aug (Thứ 5) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 29° 25° 70%
19 Aug (Thứ 6) 300 Mưa 30° 25° 70%
20 Aug (Thứ 7) 100 Trời Nắng 31° 23° 20%

Xu hướng Hàng tháng

Tokushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages