HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Aomori (Aomori)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mưa, Sau Đó Có Mây 30° 22° 90% Trời Nắng, Sau Đó Mưa 26° 23° 50%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
30° 22° 90% 26° 23° 50%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 30° 22° 90%
13 Aug (Thứ 7) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 26° 23° 50%
14 Aug (Chủ nhật) 110 Trời Nắng, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mây 28° 21° 30%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 27° 20° 50%
16 Aug (Thứ 3) 300 Mưa 28° 23° 90%
17 Aug (Thứ 4) 200 Có Mây 25° 20° 50%
18 Aug (Thứ 5) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 24° 17° 30%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 24° 16° 40%
20 Aug (Thứ 7) 200 Có Mây 24° 17° 40%
21 Aug (Chủ nhật) 200 Có Mây 22° 18° 40%

Xu hướng Hàng tháng

Aomori

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages