HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Fukushima (Fukushima)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 34° 26° 20% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 32° 25° 50%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
34° 26° 20% 32° 25° 50%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 34° 26° 20%
13 Aug (Thứ 7) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 32° 25° 50%
14 Aug (Chủ nhật) 211 Có Mây, Sau Đó Trời Nắng 35° 25° 20%
15 Aug (Thứ 2) 300 Mưa 27° 24° 90%
16 Aug (Thứ 3) 200 Có Mây 32° 27° 40%
17 Aug (Thứ 4) 300 Mưa 28° 24° 90%
18 Aug (Thứ 5) 111 Trời Nắng, Sau Đó Có Mây 26° 21° 50%
19 Aug (Thứ 6) 200 Có Mây 23° 19° 50%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 22° 19° 90%
21 Aug (Chủ nhật) 300 Mưa 21° 19° 100%

Xu hướng Hàng tháng

Fukushima

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages