HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Sendai (Miyagi)

11 Aug (Thứ 5) Cao Thấp Lượng mưa 12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây 33° 25° 30% Có Mây, Sau Đó Có Mưa 31° 24° 30%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 25° 30% 31° 24° 30%
Cao Thấp Lượng mưa
11 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 33° 25° 30%
12 Aug (Thứ 6) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 31° 24° 30%
13 Aug (Thứ 7) 302 Có Mưa, Thỉnh Thoảng Tạnh Mưa 32° 24° 40%
14 Aug (Chủ nhật) 300 Mưa 26° 23° 90%
15 Aug (Thứ 2) 200 Có Mây 31° 26° 50%
16 Aug (Thứ 3) 300 Mưa 27° 23° 100%
17 Aug (Thứ 4) 114 Trời Nắng, Sau Đó Mưa 24° 20° 60%
18 Aug (Thứ 5) 200 Có Mây 22° 19° 50%
19 Aug (Thứ 6) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 21° 19° 90%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 20° 18° 90%

Xu hướng Hàng tháng

Sendai

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages