HOME Back

Dùng biểu tượng trên trang để thêm vào mục yêu thích

Bạn đang lên kế hoạch ghé thăm Nhật Bản?

chia sẻ ảnh đi du lịch của bạn với chúng tôi bằng cách gắn hashtag #visitjapanjp vào hình

Mục yêu thích của tôi

Tsu (Mie)

12 Aug (Thứ 6) Cao Thấp Lượng mưa 13 Aug (Thứ 7) Cao Thấp Lượng mưa
Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 33° 27° 60% Mưa 32° 26° 70%
Cao Thấp Lượng mưa Cao Thấp Lượng mưa
33° 27° 60% 32° 26° 70%
Cao Thấp Lượng mưa
12 Aug (Thứ 6) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 33° 27° 60%
13 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 32° 26° 70%
14 Aug (Chủ nhật) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 34° 26° 60%
15 Aug (Thứ 2) 202 Có Mây, Có Mưa Nhất Thời 33° 27° 60%
16 Aug (Thứ 3) 213 Có Mây, Sau Đó Thỉnh Thoảng Có Mưa 33° 27° 70%
17 Aug (Thứ 4) 214 Có Mây, Sau Đó Có Mưa 33° 28° 90%
18 Aug (Thứ 5) 313 Có Mưa, Sau Đó Có Mây 32° 27° 90%
19 Aug (Thứ 6) 300 Mưa 27° 25° 70%
20 Aug (Thứ 7) 300 Mưa 26° 24° 100%
21 Aug (Chủ nhật) 311 Có Mưa, Sau Đó Trời Nắng 31° 24° 60%

Xu hướng Hàng tháng

Tsu

Sydney

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages