HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

ญี่ปุ่น เปิดรับนักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้าประเทศ

นายซาโตะชิ เซโนะ (Mr. Satoshi Seino) ประธานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ไปฟินใบไม้เปลี่ยนสีที่ ฮะคุบะ กันเถอะ

ระเบียง Hakuba Sanzan

ฮะคุบะ (Hakuba) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดนากาโน่ (Nagano) บนความสูงระดับ 3,000 เมตรของเทือกเขาแอลป์ตอนเหนือ (Northern Alps) มีสีเสียงเรื่องหิมะนุ่มฟูและมีทั้งลานสกียอดนิยม

หลงใหลไปกับภูมิภาคโฮคุริคุผ่านมุมมองของคำว่า “Wa (和) Bi (美) Shoku (食)”

ภูมิภาคโฮคุริคุ (Hokuriku) คือภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในกลางเกาะฮอนชู (Honshu) ห้นหน้าออกไปทางทะเลญี่ปุ่น (Sea of Japan) ประกอบด้วย 3 จังหวัดได้แก่จังหวัดโทยามะ (Toyama) จังหวัดอิชิคาวา (Ishikawa) จังหวัดฟุคุอิ (Fukui) ภูมิภาคนี้มีธรรมชาติ ทั้งเทือกเขา ทะเล แม่น้ำ และวัฒนธรรมให้ค้นหามากมาย

ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

ปัจจุบัน ประเทศไทยถูกกำหนดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่ถ้าการจัดกลุ่มดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ก็อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ เช่น มาตรการกักตัว การตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินรวมทั้งการสำแดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองให้ดี นอกจากนี้ก่อนออกเดินทางขอแนะนำให้ทำประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ

ค้นหา

Categories

Archives

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages