HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

เปิดประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ กับเส้นทางวิถีแห่งชูเก็นโด (shugendo)

ญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ทำให้เป็นอีกหนึ่งประเทศในเอเชียที่โดดเด่นเรื่องของศาสนา ลัทธิ และวัฒนธรรม มีวัดวาอาราม ศาลเจ้ากระจายอยู่ตามเมืองต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

ในครั้งนี้จะแนะนำ 3 เส้นทางแสวงบุญให้กับผู้ที่สนใจเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เพราะการเดินทางแสวงบุญ อาจทำให้คุณได้ค้นพบอะไรบางอย่างจากการออกเดินเท้าเข้าป่า ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของลัทธิ รวมถึงวัฒนธรรมต่าง ๆ กิจกรรมบำเพ็ญเพียร หรือธรรมชาติแปลกตาที่รอให้เราเข้าไปทำความรู้จัก

 

ชูเก็นโด (shugendo) คือ

 

ชูเก็นโด (shugendo) เป็นลัทธิศาสนาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เกิดจากการหลอมรวมความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นในการบูชาภูเขา ธรรมชาติ ผสมผสานพระพุทธศาสนา และลัทธิชินโตเข้าด้วยกัน มีจุดเริ่มต้นที่จังหวัดนารา (Nara) ในช่วงศตวรรษที่ 7 โดยพระสงฆ์นามว่าเอนโนะเคียวจา (En no Gyoja)

修 = ชู (shu) หมายถึง การบำเพ็ญเพียร
験 = เก็น (Gen) หมายถึง การได้รับประสบการณ์
道 = โด (Do) หมายถึง เส้นทาง

เมื่อรวมกันจึงหมายถึงเส้นทางแห่งการฝึกฝน โดยเหล่านักบวชชูเก็นชะ (Shugensha) หรือยะมะบุชิ (Yamabushi) จะยึดหลักการแยกตัวปลีกวิเวกขึ้นไปบนภูเขา เพื่อแสวงหาเส้นทางสู่นิพพาน ผ่านพิธีกรรม และการปฏิบัติบำเพ็ญเพียรที่ยากลำบาก

 

ยะมะบุชิ (Yamabushi) คือ?

ยะมะบุชิ (Yamabushi) คือคำเรียกนักบวชของลัทธิชูเก็นโดะ (shugendo) ที่จำศีลบนภูเขาโดยใช้ธรรมชาติเป็นวิธีการบำเพ็ญตนตามแนวคิดผสมผสานกันระหว่างศาสนาพุทธ และชินโต เพื่อให้จิตที่สงบนิ่ง หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนจิตใจทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ ปัจจุบันบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าไปซึมซับ และเรียนรู้กับวิถีแบบยะมะบุชิ (Yamabushi) รวมถึงชาวต่างชาติก็สามารถเข้าร่วมได้เช่นกัน

 

การแต่งกาย

ชุดสีขาวแบบนักบวชยะมะบุชิ (Yamabushi)

 

เครื่องแต่งกายแบบนักบวชยะมะบุชิ (Yamabushi) จะเป็นชุดสีขาวตั้งแต่ผ้าคลุมหัวไปจนถึงรองเท้า โดยแต่ละสถานที่จะมีส่วนประกอบของชุด และชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป
- ผ้าคลุ่มหัวสีขาว
- เสื้อคลุมสีขาว
- กางเกงสีขาว
- รองเท้าสีขาว
- ไม้เท้า

ปัจจุบันนี้สามารถใส่รองเท้าผ้าใบ หรือกางเกงปกติในการเดินทางได้เพื่อความคล่องตัว และก่อนเริ่มเดินแสวงบุญ จะต้องทำพิธีซุอิเกียว (Suigyo) คือ พิธีการนั่งสมาธิพร้อมแช่น้ำเพื่อชำระล้างร่างกาย และจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าสู่พื้นที่ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งน้ำเย็นใสนี้ จะช่วยให้นักบวช หรือผู้เข้าร่วมพร้อมสำหรับการฝึกบำเพ็ญเพียร

*กรุณาสวมชุดว่ายน้ำทับไว้ใต้ชุดสีขาว

 

กิจกรรมการฝึกตน

นักบวชยะมะบุชิ (Yamabushi) กำลังฝึกบำเพ็ญเพียรริมน้ำตก

 

การฝึกตนนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละเส้นทางเดิน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการทำสมาธิ และเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติรอบตัว แต่จะมีกิจกรรมหลักคือการแต่งชุดสีขาวเดินแสวงบุญไปตามป่า และเขาบนเส้นทางภูเขาศักดิ์สิทธิ์ การทำสมาธิ สวดมนต์ การโรยตัว การปีนหน้าผาชัน การบำเพ็ญเพียรใต้น้ำตก หรือทานอาหารแบบเดียวกับนักบวช โดยจะใช้เวลาระหว่าง 1 ถึง 4 วันขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก และสถานที่ที่ไป

 

เส้นทางแสวงบุญประกอบด้วยอะไรบ้าง?

การแสวงบุญ คือการเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือพิเศษ ซึ่ง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และประเพณีจาริกแสวงบุญของประเทศญี่ปุ่นนั้น ถูกกำหนดโดยลักษณะทางภูมิประเทศ มากพอ ๆ กับปัจจัยทางศาสนา ซึ่งพื้นที่ในการแสวงบุญส่วนใหญ่ในจะอยู่บนภูเขา เพราะเชื่อว่าวัตถุธรรมชาติทุกอย่างเช่น ต้นไม้ หิน น้ำพุ ถ้ำ ทะเลสาบ และภูเขาคือ สถานที่ที่เทพเจ้าสิงสถิตอยู่

เส้นทางแสวงบุญจะประกอบไปด้วยสถานที่เคารพสักการะเทพเจ้าต่างๆ กระจายอยู่ตามแต่ละเส้นทาง ทั้งศาลเจ้า หรือวัดพุทธ ซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงานลึกลับ ที่เรียกกันว่าเป็น “จุดเสริมดวงชะตา (Power Spot) ” และสถานที่ทางธรรมชาติ เช่นลำธาร น้ำตก หน้าผา กำแพงผาหิน เพื่อให้พระสามารถมาบวชเรียน หรือทำการฝึกสมาธิได้

 

เส้นทางเดวะ ซังซัน (Dewa Sanzan), ยามากาตะ (Yamagata)


 

กลุ่มยะมะบุชิ (Yamabushi) กำลังเดินตามเส้นทางภูเขาฮะกุโระ (Mt. Haguro) ที่เป็นหนึ่งในเส้นทางเดวะ ซังซัน (Dewa Sanzan)

 

เส้นทางแสวงบุญเส้นทางเดวะ ซังซัน (Dewa Sanzan)ตั้งอยู่ที่ทสึรุโอกะ (Tsuruoka) จังหวัดยามากาตะ (Yamagata) เป็นเส้นทางแสวงบุญของยะมะบุชิ (Yamabushi) เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีแนวคิดเรื่องปัจจุบัน อดีต และอนาคต ประกอบไปด้วยภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ภูเขาฮะกุโระ (Mt. Haguro) สูง 414 เมตร, ภูเขากัซซัง (Mt. Gussan) สูง 1,984 เมตร และภูเขายูโดโนะ (Mt. Yudono) สูง 1,504 เมตร

บนเส้นทางนี้มีศาลเจ้าซันจิ โกไซเดน (Sanji Gosaiden) ตั้งอยู่บนสุดของภูเขาฮะกุโระ (Mt. Haguro) เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าของภูเขาฮะกุโระ (Mt. Haguro) ภูเขากัซซัง (Mt. Gussan) และภูเขายูโดโนะ (Mt. Yudono) รวมกันทั้ง 3 องค์

เส้นทางที่สวยงามจากธรรมชาติของป่าเขา และยังเป็นเส้นทางที่สามารถเยี่ยมชมวัดพุทธ และศาลเจ้าชินโตได้ในสถานที่เดียวกันอีกด้วย

 

ศาลเจ้ากัซซัง (Gussan Shrine) บนยอดภูเขากัซซัง (Mt. Gussan)

 

เส้นทางแสวงบุญนี้ประกอบไปด้วย 3 เส้นทางหลัก ได้แก่

เส้นทางสู่ภูเขาฮะกุโระ (Mt. Haguro)
เป็นเส้นทางหลัก และจุดเริ่มต้นของการเดินแสวงบุญ สื่อถึงปัจจุบัน และการเกิด เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เดินง่าย ใช้เวลาไม่นาน ด้วยระยะทางประมาณ 1.7 กิโลเมตร จะเดินผ่านต้นสนชีดาร์เก่าแก่ขนาดใหญ่ เจดีย์ 5 ชั้น รูปแกะสลักต่าง ๆ และบันไดหินมากถึง 2,446 ขั้น มุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าซันจิ โกไซเดน (Sanji Gosaiden) ที่ด้านบน

ไฮไลท์ของศาลเจ้าแห่งนี้คือหลังคาที่มุงด้วยฟางหนาถึง 2.1 เมตร ซึ่งเป็นความหนาที่มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และมีบ่อน้ำหน้าศาลเจ้าเรียกว่า คางะมิ อิเคะ (Kagami Ike) หรือบ่อกระจก ที่มีการค้นพบกระจกทองสัมฤทธิ์หลายร้อยชิ้นภายในบ่อน้ำ เชื่อกันว่ากระจกถูกใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ของผู้แสวงบุญนั่นเอง

เส้นทางภูเขากัซซัง (Mt. Gassan)
เส้นทางเดินขึ้นไปสู่ศาลเจ้ากัซซัง (Gussan Shrine) ที่ตั้งอยู่บนยอดเขากัซซัง (Mt. Gassan) เป็นตัวแทนของอดีต หรือความตาย โดยเชื่อกันว่าเป็นดินแดนที่รวมเหล่าวิญญาณสิงสถิตอยู่ที่บริเวณศาลเจ้า ทางเดินส่วนใหญ่จะเป็นโขดหิน และเนินสูง ทำให้เดินได้ค่อนข้างยากลำบาก แต่วิวที่เห็นจะเป็นวิวภูเขาโดยรอบที่เปิดโล่งสวยงามจนลืมเหนื่อย

เส้นทางภูเขายูโดโนะ (Mt. Yudono)
เส้นทางเดินที่สื่อถึงอนาคต หรือการเกิดใหม่ เส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นป่า และธารน้ำ มีจุดหมายปลายทางคือศาลเจ้ายูโดโนะ (Yudono Shrine)

 

ศาลเจ้ายูโดโนะ (Yudono Shrine) ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ธรรมชาติอันสวยงาม

 

กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

การฝึกตนบำเพ็ญเพียรของเส้นทางแสวงบุญนี้ จะมีการฝึกร่างกายหลายอย่างเช่น
1. เดินป่าบนภูเขาฮะกุโระ (Mt. Haguro) ผ่านบันไดหิน 2,446 ขั้น
2. เดินป่าบนภูเขากัซซัง (Mt. Gussan) ที่มีความสูงถึง 1,984 เมตร
3. เดินป่าบนภูเขายูโดโนะ (Mt. Yudono) ที่มีความสูงถึง 1,504 เมตร
4. การฝึกสมาธิแบบซาเซน (Zazen Meditation)
5. ทำสมาธิใต้น้ำตก
6. เดินทำสมาธิในยามราตรี
7. กระโดดข้ามกองไฟ
8. เยี่ยมชมศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในเดวะ ซันซัง (Dewa Sanzan)
9. ทานอาหารแบบโชจิน เรียวริ (Shojin Ryori)

 

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์ฝึกการเป็นยะมะบุชิโด (Yamabushido Masters Training)
เป็นทัวร์เดินทางแสวงบุญแบบครบทุกเส้นทาง สามารถเรียนรู้วัฒนธรรม การฝึกสมาธิ สวดมนต์ ทานอาหารแบบโชจิน เรียวริ (Shojin Ryori) การเดินแสวงบุญแบบยะมะบุชิ (Yamabushi) พร้อมแต่งกายด้วยชุดขาวชิโรโชโซกุ (Shiroshozoku) เดินทางผ่านเส้นทาง ภูเขาฮะกุโระ (Mt. Haguro) ภูเขากัซซัง (Mt. Gussan) และภูเขายูโดโนะ (Mt. Yudono) และกิจกรรมมากมาย

จุดรับ-ส่งคณะทัวร์: ที่สถานี Yamato Yagi
ระยะเวลาทัวร์: 4 วัน
ราคาโดยประมาณ: ไม่ระบุ
เว็บไซต์: https://www.yamabushido.jp (ภาษาอังกฤษ)

 

 

ที่อยู่ Dewa Sanzan Shrine’s Office
7 Touge, Haguromachitouge, Tsuruoka, Yamagata
การเดินทาง จากสถานี Tokyo โดยสารรถไฟ Joetsu Shinkansen ลงสถานี Niigata ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 40 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Inaho Limited Express ลงสถานี Tsuruoka ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 50 นาที จากนั้นโดยสารรถบัส Tsuruoka Haguro summit line ลงป้าย Zuishinmon ใช้เวลา 36 นาที

หรือโดยสารรถยนต์จาก Tokyo ใช้เวลา 6 ชั่วโมง
เว็บไซต์
(ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.dewasanzan.jp/
https://nihonisan-dewasanzan.jp/reborn/
https://hagurokanko.jp/dewasanzan/
เว็บไซต์
(ภาษาอังกฤษ)
https://nihonisan-dewasanzan.jp/en/
https://www.yamabushido.jp
https://hagurokanko.jp/en/facilityc1/facilitydewasanzan/
เว็บไซต์
(ภาษาไทย)
https://japanrailtimes.japanrailcafe.com.sg/web/article/th/th-dewa-sanzan
https://industry-media.com/index.php/world/japan/item/641-japan-heritage-dewa-sanzan-a-journey-to-rebirth

 

เส้นทางแสวงบุญโยชิโนะ (Yoshino), นารา (Nara)


 

จุดบำเพ็ญเพียรนิชิโนะโนซะกิ (Nishi no Nozoki) ริมผาชัน ระหว่างทางแสวงบุญภูเขาโอมิเนะ (Mt. Omine) ©︎TENKAWA Village

 

เส้นทางแสวงบุญโยชิโนะ (Yoshino) ตั้งอยู่ละแวกพื้นที่โยชิโนะ (Yoshino) จังหวัดนารา (Nara) ยาวไปจนถึงคุมะโนะ (Kumano) ในจังหวัดวาคายามะ (Wakayama) เต็มไปด้วยภูเขาศักดิ์สิทธิ์เช่นภูเขาโอมิเนะ (Mt. Omine), ภูเขาโยชิโนะ (Mt. Yoshino), ภูเขาคิมปุเซ็น (Mt. Kinpusen) เป็นต้น

พื้นที่นี้เป็นจุดแสวงบุญแห่งแรกที่พระสงฆ์นามว่าเอนโนะเคียวจา (En no Gyoja) ได้ใช้เป็นจุดบำเพ็ญเพียร และก่อตั้งลัทธิชูเก็นโด (Shugendo) ขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 7 นับว่าเป็นเส้นทางแสวงบุญที่สำคัญของชูเก็นโด (Shugendo) แถบภูมิภาคคันไซ พื้นที่บริเวณเส้นทางนี้จะมีวัดวาอารามที่ประดิษฐานเทพเจ้าซาโอกงเก็ง (Zao Gongen) อยู่ไม่กี่แห่ง ซึ่งเป็นเทพของลัทธิชูเก็นโด (Shugendo) ที่ได้ปรากฎภาพนิมิตรให้เอนโนะเคียวจา (En no Gyoja) เห็นในขณะที่ได้ทำการเจริญภาวนา

 

เส้นทางภูเขาอินะมุระกะทาเคะ (Mt. Inamuragatake) ที่ผู้หญิงสามารถเดินแสวงบุญได้ ©︎Nara Visitors Bureau

 

เส้นทางแสวงบุญนี้ประกอบไปด้วย 3 เส้นทางหลัก ได้แก่

เส้นทางภูเขาโอมิเนะ (Mt. Omine)
เป็น 1 ใน 7 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น และเป็นจุดศูนย์กลางในการบำเพ็ญเพียรของลัทธิชูเก็นโด (Shugendo) มาตั้งแต่ 1,300 ปีก่อน มีข้อห้ามคือ จะมีส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ผู้หญิงไม่สามารถเดินได้เนื่องจากความเชื่อทางศาสนา

ด้วยความสูงถึง 1,791 เมตร ทำให้ระยะทางนั้นมากด้วยความท้าทาย และความยากลำบาก ต้องเดินผ่านเนินลาดชันที่เต็มไปด้วยหมอกหนา บันไดบนหลายขั้น และปีนผาหินชันด้วยมือเปล่า และโซ่ โดยใช้เวลาเดินไป-กลับทั้งหมดประมาณ 6-7 ชั่วโมง

บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดวัดโอมิเนะซันจิ (Ominesanji Temple) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก และเป็นที่ประดิษฐานของเทพเจ้าซาโอกงเก็ง (Zao Gongen) สามารถเข้าสักการะได้โดยวัดจะเปิดให้ขึ้นมาช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายนเท่านั้น ทำให้มีผู้แสวงบุญจำนวนมากต่างรอคอยที่จะเดินทางมา

เส้นทางภูเขาอินะมุระกะทาเคะ (Mt. Inamuragatake)
เป็นอีกหนึ่งภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสูงราว 1,726 เมตร เปรียบเสมือนภูเขาโอมิเนะ (Mt. Omine) สำหรับผู้หญิงก็ว่าได้ เพราะเส้นทางนี้เปิดให้ผู้หญิงขึ้นมาบำเพ็ญเพียรโดยเฉพาะ โดยใช้เวลาเดินไป-กลับทั้งหมดประมาณ 6-8 ชั่วโมง และระหว่างทางยังสามารถเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ได้ตลอดทั้งปี

เส้นทางนั้นค่อนข้างมีความลำบาก มีทั้งทางลาด เนินชัน และมีจุดที่ต้องปีนผาโดยใช้โซ่เพื่อปีนขึ้นไปยังยอดเขาไดนิจิดาเกะ (Dainichidake) ที่สูงถึง 1,689 เมตร ด้านบนจะเป็นที่ประทับของพระพุทธรูปไอนิจิ เนียวไร (Dainichi Nyorai) โดยจุดนี้เป็นจุดทดสอบให้นักแสวงบุญผู้หญิงต่างเดินทางมาบำเพ็ญเพียรร่างกาย

และจากยอดเขาไดนิจิดาเกะ (Dainichidake) เดินต่ออีก 30 นาที จะถึงยอดเขา อินะมุระกะทาเคะ (Mt. Inamuragatake) สามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันตระการตาแบบ 360 องศาของเทือกเขาโอมิเนะ (Mt. Omine) ได้ในแต่ละฤดูกาล

เส้นทางแสวงบุญภูเขาโอมิเนะ-โอคุกาเกะ (Omine Okugake)
กินพื้นที่ตั้งแต่โยชิโนะ (Yoshino) ไปจนถึงคุมะโนะ (Kumano) ในจังหวัดวาคายามะ (Wakayama) สามารถเริ่มเดินจากฝั่งใดก็ได้ เป็นเส้นทางที่ยาว มีระยะทางรวมมากกว่า 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 8-9 วัน ผ่านการขึ้นลงเนินยอดเขาหลายต่อหลายลูก ระหว่างทางจะมีจุดอำนวยความสะดวก และบ่อแช่อนเซ็นเท้าไว้สำหรับพักเหนื่อย โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม เดือนกันยายนจะเป็นช่วงเปิดเส้นทางให้คนเดินแสวงบุญ

หนึ่งในจุดแวะพักอันสำคัญของเส้นทางนี้คือวัดคิมปุเซ็นจิ (Kinpusenji Temple) ตั้งอยู่บนยอดภูเขาโยชิโนะ (Mt. Yoshino) ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์กรยูเนสโก แม้ว่าจะไม่ได้มาแสวงบุญก็สามารถเดินขึ้นมายังวัดได้จากสถานีโยชิโนะยามะ (Yoshinoyama) ซึ่งเป็นสถานที่อยู่ด้านบนกระเช้าลอยฟ้าโยชิโนะ (Yoshino Ropeway) เส้นทางนี้เดินง่าย เป็นถนนทางปูนขึ้นเขา ผ่านร้านค้า และบ้านเรือนตลอดสองข้างทาง ใช้เวลาเพียง 10 นาทีก็จะถึงวัดคิมปุเซ็นจิ (Kinpusenji Temple)

ไฮไลท์ของที่นี่คือวิหารซาโอโด (Zaodo) ซึ่งเป็นวิหารหลักที่สร้างจากไม้ มีขนาดใหญ่ ถูกสร้างเมื่อปี 1592 สง่างามด้วยลวดลายแกะสลักอันวิจิตรงดงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ภายในวิหารหลักประดิษฐานเทพซาโอกงเก็ง (Zao Gongen) 3 องค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปลับที่ไม่เปิดให้ใครเห็น (Hibutsu) มีอายุมากกว่า 1,300 ปี และขนาดใหญ่ถึง 7 เมตร รูปลักษณ์น่าเกรงขามด้วยร่างกายที่เป็นสีฟ้างดงาม และดวงตาประกายสีทอง

 

วิหารซาโอโด (Zaodo) เป็นวิหารหลักที่สร้างจากไม้

 

กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

การฝึกตนบำเพ็ญเพียรของเส้นทางแสวงบุญนี้ จะมีการฝึกร่างกายหลายอย่างเช่น
1. การปีนกำแพงผาหินชัน 90 องศา เรียกว่าคาเนะ คาเนะ อิวะ (Kane Kane Iwa)
2. การถูกจับขาห้อยหัวที่ริมหน้าผาสูงชัน 60 เมตรด้วยเชือกเพียงหนึ่งเส้น เรียกว่า นิชิโนะโนซะกิ (Nishi no Nozoki)
3. การปีนหินด้วยมือเปล่าเพื่อไปยังยอดหน้าผา เรียกว่า เบียวโด อิวะ (Byodo Iwa) แปลได้ว่าหินแห่งความเท่าเทียม

 

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แสวงบุญภูเขาโอมิเนะ (Mt. Omine) และ ทัวร์แสวงบุญภูเขาอินะมุระกะทาเคะ (Mt. Inamuragatake) 
เป็นทัวร์ที่จะพาไปสักการะสถานสำคัญเช่น วัดโอมิเนะซันจิ (Ominesanji Temple), ศาลเจ้าเท็นกาวะ (Tenkawa shrine), วัดริวเซนจิ (Ryusenji Temple) และเข้าพักในเรียวกังที่หมู่บ้านอนเซ็นเท็นกาวะ (Tenkawa Onsen) สามารถเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์การเป็นยะมะบุชิ (Yamabushi) ตั้งแต่การทำพิธีล้างตัวซุอิเกียว (Suigyo) พร้อมแต่งกายด้วยชุดขาวชิโรโชโซกุ (Shiroshozoku) ระหว่างเดินแสวงบุญ จะมีนักบวชเซ็นไดจิ (Sendachi) คอยดูแลนำทาง และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษตลอดการเดินทาง

จุดรับ-ส่งคณะทัวร์: ที่สถานี Yamato Yagi และนั่งรถชัทเทิลบัสไปยัง หมู่บ้านอนเซ็นเท็นกาวะ (Tenkawa Onsen)
ระยะเวลาทัวร์: 3 วัน
ราคาโดยประมาณ: 360,000 เยน
เว็บไซต์: https://nara-sightseeing.com/itinerary/13536/ (ภาษาอังกฤษ)
https://nara-sightseeing.com/itinerary/13537/ (ภาษาอังกฤษ)

ทัวร์เส้นทางภูเขาโอมิเนะ-โอคุกาเกะ (Omine Okugake)
สักการะสถานสำคัญเช่น วัดโอมิเนะซันจิ (Ominesanji Temple), ศาลเจ้าคุมะโนะ ฮงกู ไทชะ(Kumano Hongu Taisha), ศาลเจ้าทะมะคิ (Tamaki Shrine) เป็นต้น ระหว่างเดินแสวงบุญ จะมีนักบวชเซ็นไดจิ (Sendachi) คอยดูแลนำทาง

จุดนัดพบคณะทัวร์: ศาลเจ้าคุมะโนะ ฮงกู ไทชะ (Kumano Hongu Taisha)
ระยะเวลาเดิน: 8 ชั่วโมงขึ้นไป
ราคาโดยประมาณ: 15,000 เยน
เว็บไซต์: https://www.kumano-experience.com/WP2017/ex/en/omine-okugake-route-shugyo-training-of-shugendo-4/ (ภาษาอังกฤษ)

 

 

ที่อยู่ Yoshinomachi Information Center
41−3 Yoshinoyama, Yoshino, Nara
การเดินทาง จากสถานี Kyoto โดยสารรถไฟ Kintetsu Kyoto Line Express ลงสถานี Kashiharajingu-Mae ใช้เวลา 50 นาที จากนั้นโดยสารรถไฟ Kintetsu-Yoshino Line ลงสถานี Yoshino ใช้เวลา 40 นาที
เว็บไซต์
(ภาษาญี่ปุ่น)
https://yoshino-kankou.jp/know/shugendo/
https://www.vill.tenkawa.nara.jp/ds/
https://www.kinpusen.or.jp/about/
เว็บไซต์
(ภาษาอังกฤษ)
https://nara-sightseeing.com/tenkawa-village/
https://www.kinpusen.or.jp/english/
เว็บไซต์
(ภาษาไทย)
https://www.japan.travel/th/spot/993/

 

เส้นทางแสวงบุญอิชิซุจิซัง (Ishizuchisan), เอฮิเมะ (Ehime)


 

ศาลเจ้าอิชิซุจิ (Ishizuchi Shrine) ตั้งอยู่บนยอดเขาอิชิซุจิ (Mt. Ishizuchi) บนความสูง 1,982 เมตร

 

เส้นทางแสวงบุญอิชิซุจิซัง (Ishizuchisan) ตั้งอยู่ที่เมืองไซโจ (Saijo) จังหวัดเอฮิเมะ (Ehime) เป็นเส้นทางมุ่งหน้าสู่ศาลเจ้าอิชิซุจิ (Ishizuchi Shrine) ที่ตั้งตระหง่านบนเทือกเขาอิชิซุจิ (Mt. Ishizuchi) ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ถูกใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรม บำเพ็ญตนมาตั้งแต่สมัยโบราณ และโดดเด่นเรื่องความงามของธรรมชาติทั้ง 4 ฤดู

ศาลเจ้าลี้ลับแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาทวยเทพแห่งภูเขา มีชื่อเสียงด้านการขอพรให้ประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลัก ๆ คือ
・ศาลเจ้าคุจิโนะมิยะ (Kuchinomiya Shrine) วิหารหลักที่ตั้งอยู่บริเวณตีนเขา เป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางแสวงบุญเพื่อไปสักการะยังศาลเจ้าที่อยู่ด้านบน
・ศาลเจ้าจูกุ โจจูฉะ (Chugu Joju-sha) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภูเขาอิชิซุจิ (Mt. Ishizuchi) เป็นจุดที่คนเดินทางมาเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จ
・หอสักการะ ซุจิโกะยะ โยไฮเด็น (Tsuchigoya-yohaiden) เป็นกระท่อม หรือวิหารขนาดเล็ก ตั้งอยู่ระหว่างทาง รายล้อมด้วยป่าต้นสน
・ศาลเจ้าโอคุโนะมิยะ โจจูฉะ (Okunomiya Chujo-sha) ตั้งอยู่บนยอดเขาอิชิซุจิ (Mt. Ishizuchi) บนความสูง 1,982 เมตร

 

ผาหินชันที่ต้องใช้โซ่เพื่อขึ้นไป กระจายอยู่ 3 จุดระหว่างทาง

 

เส้นทางแสวงบุญนี้ประกอบไปด้วย 3 เส้นทางหลัก ได้แก่

เส้นทางโอโมเตะซันโด (Omotesando Route)
เส้นทางนี้มีจุดเริ่มต้นเดินที่ศาลเจ้าจูกุ โจจูฉะ (Chugu Joju-sha) โดยนั่งกระเช้าจากสถานี Shimodani ที่บริเวณตีนเขา มาลงที่สถานี Sanchojoju ใช้เวลาเดินไป-กลับประมาณ 5-6 ชั่วโมง

เป็นเส้นทางที่ค่อย ๆ ไต่เต้าระดับความยากขึ้นไปเรื่อย ๆ ผ่านทางขึ้นเนิน ลัดเลาะไปตามแนวเขา มีขั้นบันไดไม้ให้เดินสะดวกในบางช่วง และจะมีผาหินชันที่ต้องใช้โซ่เหล็กที่ตอกไว้กับหน้าผาเพื่อไต่ขึ้นไป จุดปีนโซ่นี้จะกระจายอยู่ 3 จุดระหว่างทางใกล้กับบริเวณยอดเขา รวมระยะทางยาวกว่า 9 กิโลเมตร

เส้นทางซุจิโกะยะ (Tsuchigoya Route)
เป็นเส้นทางระยะสั้นกว่าเส้นทางโอโมเตะซันโด (Omotesando Route) เริ่มต้นขับรถโดยใช้เส้นทาง Ishizuchi Skyline เพื่อไปยังกระท่อมที่เป็นหอสักการะซุจิโกะยะ โยไฮเด็น (Tsuchigoya-yohaiden) จากนั้นเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขา ใช้เวลาเดินไป-กลับประมาณ 4-5 ชั่วโมง

เส้นทางนี้เหมาะสำหรับมือใหม่หัดเดินแสวงบุญครั้งแรก เพราะมีระยะสั้นเพียง 4.6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่มีทั้งความสะดวก ครบรสด้วยความท้าทาย เพราะจะต้องเดินขึ้นเขา และไปบรรจบกับเส้นทางแรกที่บริเวณจุดไต่โซ่ที่ 2 และ 3 เพื่อปีนขึ้นไปยังศาลเจ้าโอคุโนะมิยะ โจจูชะ (Okunomiya Chujo-sha) ที่ด้านบน ระหว่างทางยังเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงาม โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ

 

นักบวชจากทั่วประเทศเดินทางมาบำเพ็ญเพียรในช่วงเทศกาลเปิดภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (Oyama-biraki)

 

กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด

การฝึกตนบำเพ็ญเพียรของเส้นทางแสวงบุญนี้ จะมีการฝึกร่างกายหลายอย่างเช่น
1. ปีนหน้าผาชันด้วยโซ่ 3 จุด
2. ค้างคืนที่กระท่อมบนเขา

นอกจากนี้ยังมีเทศกาลเปิดภูเขาศักดิ์สิทธิ์ (Oyama-biraki) ที่จัดขึ้นทุกวันที่ 1-10 กรกฎาคม นักบวช รวมถึงผู้คนนับหลายหมื่นจากทั่วประเทศ ต่างเดินทางมารวมตัวกันเพื่อปีนเขาขึ้นไปสักการะศาลเจ้าโอคุโนะมิยะ โจจูฉะ (Okunomiya Chujo-sha) เป็นระยะเวลา 10 วัน
(*ในวันที่ 1 กรกฎาคมเท่านั้นที่ผู้หญิงไม่สามารถเข้าร่วมในการปีนเขาได้)

หากไม่ได้มาในช่วงที่มีเทศกาลเปิดภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ก็สามารถเดินแสวงบุญได้ถึง เดือนตุลาคม และในช่วงฤดูหนาวพื้นที่บริเวณศาลเจ้าจูกุ โจจูฉะ (Chugu Joju-sha) จะเปลี่ยนเป็นลานสกีรีสอร์ทตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมีนาคม

 

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์เปิดประสบการณ์เดินแสวงบุญชูเก็นโด เขาอิชิซุจิ (Ishizuchi Shugendo Experience)
เป็นทัวร์เดินแสวงบุญเส้นทางโอโมเตะซันโด (Omotesando Route) โดยไกด์จะเริ่มนำทางตั้งแต่การนั่งกระเช้า และปีนขึ้นภูเขา ผ่านจุดไต่โซ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดบำเพ็ญตน และมุ่งหน้าไปยังศาลเจ้าโอคุโนะมิยะ โจจูฉะ (Okunomiya Chujo-sha)

จุดรับ-ส่งคณะทัวร์: ที่ Ishizuchitozan Ropeway สถานี Shimodani
ระยะเวลาเดิน: 7-8 ชั่วโมง
ราคาโดยประมาณ: กลุ่มละ 35,000 เยน (ไม่เกิน 5 คน)
เว็บไซต์: http://ishizuchi.net/shugendo-taiken/ (ภาษาญี่ปุ่น)

 

 

ที่อยู่ Mount Ishizuchi
Wakayama, Kumakogen, Kamiukena District, Ehime
การเดินทาง จากสถานี Matsuyama โดยสารรถไฟ LTD. EXP SHIOKAZE ลงที่สถานี Iyo-saijo ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที จากนั้นโดยสารรถบัส ลงที่ป้าย Ishizuchi Tozan Ropeway (สถานี Shimodani) ใช้เวลา 55 นาที
เว็บไซต์
(ภาษาญี่ปุ่น)
https://ishizuchisan.jp/
https://ishizuchisan.jp/event/event04/
https://www.iyokannet.jp/spot/163/a>
เว็บไซต์
(ภาษาอังกฤษ)
https://www.japan.travel/en/spot/236/
https://www.ishizuchisankei.com/en/
https://ishizuchijourney.com/en/
https://www.visitehimejapan.com/en/see-and-do/127
https://ishizuchisankei.com/en/about/
เว็บไซต์
(ภาษาไทย)
https://www.jnto.or.th/newsletter/mysterious-places-in-japan/
https://www.japan.travel/th/spot/236/
https://www.japan.travel/th/spot/2192/

 

เพจที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา

Categories

Archives

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages