Usuki Castle Park 臼杵城跡

Ruins of Ususki Castle at Usuki Park & Daimonyagura Ruins of Ususki Castle at Usuki Park & Daimonyagura
Ruins of Ususki Castle at Usuki Park & Daimonyagura Ruins of Ususki Castle at Usuki Park & Daimonyagura

Stichworte

In der Nähe Usuki Castle Park

Ruins of Ususki Castle at Usuki Park & Daimonyagura Geschichte
Usuki Castle Park Usuki-shi, Oita-ken
Geschichte
Samuraiviertel Von Usuki Usuki-shi, Oita-ken
Usuki Sekibutsu Geschichte
Usuki Usuki-shi, Oita-ken
Usuki-Takeyoi tikuraku& Sen'nen-Akari Feste & Veranstaltungen
Usuki Takeyoi Usuki-shi, Oita-ken
Attraktion
Sojasaucenfabrik Fundokin Usuki-shi, Oita-ken
Usuki Sekibutsu Attraktion
Usuki Sekibutsu Stone Buddhas Usuki-shi, Oita-ken