Shigain Monzeki Garden 滋賀院門跡庭園

Shiga-in-teien Garden Shiga-in-teien Garden
Shiga-in-teien Garden Shiga-in-teien Garden

In der Nähe Shigain Monzeki Garden

Shiga-in-teien Garden Attraktion
Shigain Monzeki Garden Otsu-shi, Shiga-ken
Sanno Matsuri Feste & Veranstaltungen
Sanno-Fest Otsu-shi, Shiga-ken
Sakamoto cable car Attraktion
Sakamoto Cable Car Otsu-shi, Shiga-ken
Enryaku-ji Temple Geschichte
Enryakuji-Tempel Otsu-shi, Shiga-ken
shiga-in-teien garden Natur
Berg Hiei Kyoto-shi, Kyoto-fu
Entspannung
Ogoto Onsen Otsu-shi, Shiga-ken