In der Nähe Lake Tofutsu

Lake Tofutsu Natur
Lake Tofutsu Hokkaido
Koshimizu Gensei-kaen -wild flower preserve Natur
Koshimizu Genseikaen Wildflower Park Shari-gun, Hokkaido
Lake Tofutsu Natur
Abashiri Abashiri-shi, Hokkaido
Drift Ice Cruises Action & Abenteuer
Treibeis-Bootstouren In Abashiri Abashiri-shi, Hokkaido
Attraktion
Museumsgefängnis Von Abashiri Abashiri-shi, Hokkaido
Ryuhyo Walk-WIN Action & Abenteuer
Treibeis-Wanderungen Shari-gun, Hokkaido