Kannonji Juroku Rakan (Buddhist Carvings) 観音寺 十六羅漢

Kan'non-ji Temple Jurokurakan Kan'non-ji Temple Jurokurakan
Kan'non-ji Temple Jurokurakan Kan'non-ji Temple Jurokurakan

In der Nähe Kannonji Juroku Rakan (Buddhist Carvings)

Kan'non-ji Temple Jurokurakan Geschichte
Kannonji Juroku Rakan (Buddhist Carvings) Taketa-shi, Oita-ken
Kuju Highland Natur
Taketa Taketa-shi, Oita-ken
Oka Castle Ruins Geschichte
Oka Castle Taketa-shi, Oita-ken
Kunst & Design
Skulpturenmuseum Asakura Bungoono-shi, Oita-ken
Gozenyu Nagayu Hot Springs Convalescence Culture Center Entspannung
Nagayu Onsen Taketa-shi, Oita-ken
Guernsey Farm Attraktion
Guernsey Farm Taketa-shi, Oita-ken
  • HOME
  • Kannonji Juroku Rakan (Buddhist Carvings)