Oka Castle 岡城跡

Oka Castle Ruins Oka Castle Ruins
Oka Castle Ruins Oka Castle Ruins

Stichworte

In der Nähe Oka Castle

Oka Castle Ruins Geschichte
Oka Castle Taketa-shi, Oita-ken
Kuju Highland Natur
Taketa Taketa-shi, Oita-ken
Kan'non-ji Temple Jurokurakan Geschichte
Kannonji Juroku Rakan (Buddhist Carvings) Taketa-shi, Oita-ken
Kunst & Design
Skulpturenmuseum Asakura Bungoono-shi, Oita-ken
Gozenyu Nagayu Hot Springs Convalescence Culture Center Entspannung
Nagayu Onsen Taketa-shi, Oita-ken
Guernsey Farm Attraktion
Guernsey Farm Taketa-shi, Oita-ken