Isonokami-jingu Shrine 石上神宮

Isonokami Jingu Shrine Isonokami Jingu Shrine
Isonokami Jingu Shrine Isonokami Jingu Shrine

In der Nähe Isonokami-jingu Shrine

Isonokami Jingu Shrine Geschichte
Isonokami-Jingu Shrine Tenri-shi, Nara-ken
Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb Geschichte
Mausoleum Of Emperor Sujin Tenri-shi, Nara-ken
Nara Natur
Mt. Miwa Sakurai-shi, Nara-ken
O-miwa Shrine Geschichte
Omiwa-Jinja-Schrein Sakurai-shi, Nara-ken
the upper stream of Uji Bridge Geschichte
Shinyakushiji-Tempel Nara-shi, Nara-ken
Gango-ji Temple Geschichte
Gangoji-Tempel Nara-shi, Nara-ken